Motie Ouwehand over het toepassen van het voor­zorg­be­ginsel


3 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door een gebrek aan betrouwbare data over aanlandingen, bijvangsten en visserij-inspanning de staat van 59% van visbestanden onbekend is en hierdoor voor 33 bestanden geen wetenschappelijk advies beschikbaar is;

overwegende, dat de Europese Commissie erop wijst dat het probleem van onjuiste gegevens van de visserijsector verergert en dat dit leidt tot slechte besluiten, povere instandhoudingssituaties en leeggeviste bestanden;

overwegende, dat de jaarlijkse onderhandelingen in de Visserijraad hebben geleid tot vangstquota die gemiddeld 48% hoger lagen dan in het kader van de voorzorgsaanpak duurzaam zou zijn geweest;

verzoekt de regering bij het vaststellen van vangstquota voor bestanden waarvoor geen wetenschappelijke adviezen beschikbaar zijn, het voorzorgbeginsel toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV