Motie Thieme/Dibi over een einde maken aan de onwettige situatie rond water­ba­de­lec­tro­cutie


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de waterbad-elektrocutiemethode om kippen te slachten niet voldoet aan de wettelijke normen;

constaterende, dat uit onderzoek van de Animal Sciences Group blijkt dat veel kippen niet verdoofd zijn op het moment dat zij de halssnede krijgen;

constaterende, dat het voortbestaan van deze dieronvriendelijke en onwettige slachtmethode in afwachting van de ontwikkeling van alternatieven nog minstens anderhalf jaar zal voortduren;

verzoekt de regering per direct een einde te maken aan de onwettige situatie rond de waterbad-elektrocutie teneinde onnodig dierenleed niet langer te laten voortbestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD