Motie Dibi/Thieme over alleen toestaan van de meest dier­vrien­de­lijke slacht­me­thode


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat momenteel niet altijd de meest diervriendelijke slachtmethode gebruikt wordt;

verzoekt de regering tot het aanpassen van wet- en regelgeving, en alleen het slachten volgens de meest diervriendelijke slachtmethode toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV