Motie Dijkstra/Thieme: geen steun voor verkoop van veehou­de­r­ij­sys­temen die in Nederland niet zijn toege­staan


9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland ondersteuning biedt aan de verkoop in het buitenland van veehouderijsystemen die in Nederland verboden zijn,

overwegende dat de Nederlandse overheid Nederlandse dierenwelzijnsnormen niet moet ondermijnen door zich daaraan in het buitenland niet te houden,

verzoekt de regering hieraan geen steun meer te verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra
Van Veldhoven
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, 50PLUS, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SGP, PVV, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet