Motie Thieme c.s. over intrekking van de trans­port­ver­gunning


16 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veetransporteurs die worden veroordeeld voor overtreding van de transportverordening (EG nr. 1/2005) niet terugschrikken voor recidive;

van mening, dat in geval van overtredingen die hebben geleid tot mishandeling, verwaarlozing of de dood van getransporteerde dieren recidive te allen tijde voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering om bij overtredingen van de transportverordening (EG nr. 1/2005) waarbij mishandeling, verwaarlozing of de dood van getransporteerde dieren is geconstateerd, meteen over te gaan op het intrekken van de transportvergunning en de transportwagens van het betreffende bedrijf aan de ketting te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD