Motie Thieme c.s. over een 100%-controle door keurings­die­ren­artsen


18 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de per 5 januari 2007 van kracht geworden EU-transportverordening (EG nr. 1/2005) het dwingende voorschrift heeft dat een keuringsdierenarts aanwezig dient te zijn bij het inladen van dieren voor transporten die vergunningplichtig zijn in het kader van voornoemde verordening;

constaterende, dat de Nederlandse overheid in strijd met de Europese transportverordening deze controles op dit moment niet uitvoert;

verzoekt de regering om, conform de EU-verordening, voor het inladen van dieren die op transport gaan per direct de 100% controle door keuringsdierenartsen in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD