Motie Ouwehand/Leijten over het behoud van de basis­beurs


17 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de basisbeurs een randvoorwaarde vormt voor de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs;

verzoekt de regering de basisbeurs in het stelsel studiefinanciering te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Leijten


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over inzicht in maatregelen en prestatie-indicatoren ten aanzien van dierenwelzijn

Lees verder

Motie Thieme c.s. over een 100%-controle door keuringsdierenartsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer