Motie Ouwehand/Leijten over het behoud van de basis­beurs


17 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de basisbeurs een randvoorwaarde vormt voor de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs;

verzoekt de regering de basisbeurs in het stelsel studiefinanciering te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Leijten


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP