Motie Thieme c.s. over de werkdruk bij VWA-keurings­artsen bij het opladen van dier­trans­porten


12 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er signalen zijn die erop wijzen dat VWA-keuringsartsen die het opladen van diertransporten controleren, regelmatig onder grote druk staan;

constaterende, dat VWA-keuringsartsen vaak te maken hebben met onduidelijkheden over de beleidskeuzes betreffende controle en handhaving bij transporten van levende dieren;

verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de positie en werkdruk bij VWA-keuringsartsen, de bestuurlijke verhoudingen en de verbeterpunten om de effectiviteit van de controle en handhaving van veetransporten te vergroten;

verzoekt de regering de resultaten van dit onafhankelijke onderzoek binnen een halfjaar aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD