Motie Thieme c.s. over betreuren van het optreden van de minister van Landbouw, Natuur en Voed­sel­kwa­liteit


11 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het uitgeven van de glossy ‘Gerda’ de bewindspersoon en niet het ministerie centraal heeft gesteld in haar communicatie;

voorts overwegende, dat hiermee sprake is van imagebuilding zoals expliciet is uitgesloten binnen de voorschriften zoals opgesteld door het ministerie van Algemene Zaken;

constaterende, dat zowel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als de minister-president toegeeft dat de glossy ‘Gerda’ in strijd is met de regels van overheidscommunicatie;

spreekt uit dat zij het optreden van de minister betreurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van der Ham
Waalkens
Snijder-Hazelhoff
Van Gent
Van Velzen


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, SGP