Motie Ouwehand over opvolging van het advies van het IMCO


17 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat beschutting bijdraagt aan het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen onder winterse omstandigheden;

constaterende, dat het International Committee on the Management of large herbivors in Oostvaardersplassen (ICMO) heeft geadviseerd, te zorgen voor beschutting in het gebied, zoals het uitbreiden van de Oostvaardersplassen met het "Hollandse Hout";

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het advies van het ICMO ten aanzien van beschutting in de Oostvaardersplassen wordt opgevolgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over betreuren van het optreden van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lees verder

Motie Ouwehand over uitbreiding van het bevoegd personeel in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer