Motie Thieme c.s. over geen vergun­ningen voor mega­stallen


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er geen maatschappelijk draaglak bestaat voor megastallen;

constaterende, dat de staatssecretaris een Brede Maatschappelijke Discussie heeft aangekondigd over megastallen;

verzoekt de regering gemeenten en provincies een dringend verzoek te sturen om, hangende de Brede Maatschappelijke Discussie, geen vergunningen meer af te geven voor de vestiging van megastallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Dekken
Braakhuism


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PvdA, PVDD, SP

Tegen

CDA, D66, PVV, SGP, VVD