Motie Thieme: invoering van de klep­con­trole bij dier­trans­porten


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de invoering voor klepcontroles bij varkens per 1 januari 2014 door de NVWA wordt voorbereid,

verzoekt de regering de klepcontroles voor alle diergroepen per 1 januari 2014 voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen