Motie Teunissen/Westerveld: stop de invloed van de fossiele industrie op de culturele sector


24 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven met overwegend fossiele verdienmodellen via reclames en sponsoring invloed proberen uit te oefenen op bezoekers van culturele instellingen;

overwegende dat fossiele verdienmodellen haaks staan op het doel om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5⁰C;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betreffende culturele instellingen over het afbouwen van de invloed van de fossiele industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Westerveld


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, Volt, Den Haan, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga