Motie Teunissen over stoppen met de Neder­landse import en doorvoer van soja uit de Cerrado


25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ontbossing in de Cerrado – de meest biodiverse savanne ter wereld – drie keer zo snel gaat als de ontbossing in het Amazonewoud door de aanleg van landbouwgrond,

constaterende dat de Europese Commissie met een wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten is gekomen waarin ecosystemen anders dan bosgebied niet worden beschermd,

overwegende dat de Minister van LNV de positie heeft ingenomen dat ecosystemen anders dan bosgebied ook beschermd zouden moeten worden in het EU-wetsvoorstel maar daar op EU-niveau geen steun voor heeft gevonden,

overwegende dat Nederland de grootste importeur en het grootste doorvoerland van soja is in de EU en medeveroorzaker is van de ontbossing in de Cerrado,

verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om te stoppen met de Nederlandse import en doorvoer van soja uit de Cerrado;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Westerveld: stop de invloed van de fossiele industrie op de culturele sector

Lees verder

Motie Teunissen over het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het BNI

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer