Motie Teunissen/Van Raan over het ekv-instru­men­tarium helemaal afschaffen in het belang van het klimaat, ontwik­ke­lings­landen, Neder­landse boeren en dieren


6 april 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het kabinet jarenlang vooral lippendienst heeft bewezen aan het verduurzamen van het ekv-instrumentarium, maar dat er wezenlijk nog steeds niks is veranderd;

Constaterende dat zelfs het ondertekenen van de Glasgow-verklaring niet kan voorkomen dat het kabinet dit jaar nog ca. €4 miljard aan fossiele ekv’s overweegt te verstrekken;

Overwegende dat het ekv-instrumentarium ook nog steeds een neo-koloniaal instrument is, gericht op het winstbejag van Nederlandse exporterende bedrijven, en niet primair in het belang is van ontwikkelingslanden;

Overwegende dat er ook evk’s worden verstrekt voor de opbouw van de intensieve veehouderij in het buitenland, waardoor het ekv-instrumentarium ook niet in het belang van Nederlandse boeren en dieren is;

Verzoekt de regering om het ekv-instrumentarium helemaal af te schaffen in het belang van het klimaat, ontwikkelingslanden, Nederlandse boeren en dieren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, PvdD

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Bouchallikht over met dwangsommen-beleid geen installaties in productie houden die aantoonbaar niet aan milieunormen kunnen voldoen

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over geen exportkredietverzekeringen in 2023 verstrekken tenzij de projecten voldoen aan het 1,5 gradencriterium

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer