Motie Teunissen/Van Raan over geen export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen in 2023 verstrekken tenzij de projecten voldoen aan het 1,5 graden­cri­terium


6 april 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het nieuwe ekv-beleid niet in lijn is met de Glasgow-verklaring en ook niet in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs;

Constaterende dat de minister voor Klimaat en Energie bij het debat over de Klimaatnota op 30 november 2022 de motie Teunissen en Van Raan over de overgangsperiode uit het ekv-beleid schrappen (motie 32813 nr. 1125) heeft ontraden “omdat er heel kritisch zal worden gekeken of die projecten nog passen binnen het 1,5 graadscenario”;

verzoekt de regering geen ekv’s in 2023 te verstrekken tenzij de projecten voldoen aan het 1,5 graadcriterium,

en gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, VVD, DENK, SGP, CU

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over het ekv-instrumentarium helemaal afschaffen in het belang van het klimaat, ontwikkelingslanden, Nederlandse boeren en dieren

Lees verder

Motie Van Esch over de doelstelling en aanpak voor klimaatadaptatie naar voren halen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer