Motie Van Esch/Bouchal­likht over met dwang­sommen-beleid geen instal­laties in productie houden die aantoonbaar niet aan mili­eu­normen kunnen voldoen


6 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Tata Steel dwangsommen van 100.000 euro oplegt voor de productie van illegale rauwe kooks,

constaterende dat dit gelijk staat aan 11 minuten omzet bij Tata Steel,

overwegende dat Tata Steel hierdoor tijd kan kopen om geen maatregelen te hoeven nemen,

verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat het dwangsommen-beleid geen installaties in productie houdt die aantoonbaar niet aan milieunormen kunnen voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Bouchallikht


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Esch over het intrekken en niet langer toestaan van pfas-vergunningen

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over het ekv-instrumentarium helemaal afschaffen in het belang van het klimaat, ontwikkelingslanden, Nederlandse boeren en dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer