Motie Teunissen/Van Raan over de stimu­lering van BECCS uit het aanvul­lende klimaat­pakket schrappen


20 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet tegen de adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de afspraak uit het coalitieakkoord in toch houtige biomassa voor de energieproductie door kolencentrales wil gaan inzetten door toepassing van Bio-Energy with Carbon Capture Storage (BECCS);

overwegende dat bossen, de biodiversiteit en landbouwgrond nu al onder druk staan door de productie van houtige biomassa;

constaterende dat het RIVM al in 2018 waarschuwde voor extra fijnstof en gezondheidsschade door energieproductie op basis van houtige biomassa;

constaterende dat er volgens het IPCC ook 1,5 graad-trajecten mogelijk zijn zonder BECCS;

verzoekt de regering de stimulering van BECCS uit het aanvullende klimaatpakket te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP, BBB

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over geen eend in het Kamerrestaurant

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over het inzichtelijk maken van de biodiversiteitseffecten van het nieuwe klimaatpakket

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer