Motie Van Esch over geen eend in het Kamer­res­taurant


19 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de universiteit van Wageningen al in 2009 constateerde dat er in de eendenhouderij diverse structurele en ernstige welzijnsproblemen spelen, waaronder het ontbreken van open zwemwater, waardoor eenden hun soorteigen gedrag niet kunnen vertonen,

constaterende dat het kabinet inzet op een dierwaardige veehouderij, waarin natuurlijke gedragsbehoeften centraal staan,

van mening dat de Kamer in lijn hiermee zou moeten handelen,

verzoekt het Presidium ervoor zorg te dragen dat er geen eendenvlees wordt geserveerd in de restaurants van de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een gezonder, plantaardiger en duurzamer aanbod in het Kamerrestaurant

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over de stimulering van BECCS uit het aanvullende klimaatpakket schrappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer