Motie Teunissen c.s. over het inzich­telijk maken van de biodi­ver­si­teits­ef­fecten van het nieuwe klimaat­pakket


20 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gezonde natuur een randvoorwaarde is voor effectief klimaatbeleid,

constaterende dat natuurlijke CO2-opslagen zoals bossen en oceanen nodig zijn om de gevolgen van de klimaatcrisis te minimaliseren, maar dat de capaciteit van deze opslagen hard achteruit gaat,

overwegende dat beschermen en herstellen van de natuur de belangrijkste en goedkoopste manier is om negatieve emissies te bereiken,

overwegende dat klimaatmaatregelen een negatief effect op de biodiversiteit kunnen hebben,

constaterende dat de minister voor Natuur & Stikstof al inzichtelijk zal laten maken wat de stikstofeffecten van het nieuwe klimaatpakket zijn,

verzoekt de regering ook de biodiversiteitseffecten van het nieuwe klimaatpakket inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Boutkan
Kröger
Thijssen


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, BBB, Van Haga, VVD

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over de stimulering van BECCS uit het aanvullende klimaatpakket schrappen

Lees verder

Motie Van Esch over schetsen hoe in de scenario's voor ruimtelijke ordening wordt voldaan aan Europese verplichtingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer