Motie Teunissen/Van Raan over de over­gangs­pe­riode schrappen waarmee fossiele projecten een jaar langer kunnen profi­teren van over­heids­steun


30 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich tijdens de klimaattop in november 2021 heeft gecommitteerd aan het beëindigen van overheidssteun voor buitenlandse fossiele projecten per 31 december 2022, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs,

overwegende dat er volgens de laatste wetenschappelijke inzichten geen ruimte is voor nieuwe fossiele projecten binnen het 1,5 graden scenario,

constaterende dat de regering heeft besloten een overgangsperiode van een jaar in te voeren, waardoor mogelijk minstens 10 fossiele projecten alsnog door kunnen gaan,

verzoekt de regering om de overgangsperiode uit het beleid te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP