Motie Teunissen over intrekken van de wet om de kolen­cen­trales verder open te draaien


30 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de kolencentrales verder heeft opengedraaid, waardoor de cumulatieve uitstoot van broeikasgassen zal toenemen,

constaterende dat het zowel voor het Urgendadoel als voor de kans op het halen van het 1,5 gradendoel juist noodzakelijk is dat de kolencentrales sneller worden gesloten,

verzoekt de regering de wet om de kolencentrales verder open te draaien in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, BIJ1

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP, SP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over vanaf de volgende Klimaat- en Energieverkenning in 2023 rapporteren over het overgebleven koolstofbudget van Nederland

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over de overgangsperiode schrappen waarmee fossiele projecten een jaar langer kunnen profiteren van overheidssteun

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer