Motie Teunissen/Van Raan over biomassa uitsluiten van toekom­stige subsidies


8 juli 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende de in de Eerste Kamer aangenomen motie Koffeman c.s. (35.668, F) die de regering verzoekt definitief geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa;

Constaterende, dat het onderzoeksrapport van SOMO ‘Wood Pellet Damage: How Dutch Government Subsidies for Estonian Biomass Aggravate the Biodiversity and Climate Crisis’ bevestigt dat de productie van biomassa voor Nederland ernstige natuurschade in Estland veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat er oerbos met honderden jaren oude dennenbomen en bedreigde schimmelsoorten worden gekapt;

Verzoekt de regering om biomassa niet alleen uit te sluiten van de SDE++, maar ook van eventuele toekomstige subsidies voor CO2-vrij regelbaar vermogen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Volt, Van Haga