Motie Teunissen over zo snel mogelijk het beleid struc­tureel te wijzigen zodat groot­schalige import van houtige biomassa verboden wordt


7 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Eerste Kamer een motie heeft aangenomen die de regering verzoekt definitief geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa;

constaterende dat het onderzoeksrapport van SOMO ‘Wood Pellet Damage: How Dutch Government Subsidies for Estonian Biomass Aggravate the Biodiversity and Climate Crisis’ bevestigt dat de productie van biomassa voor Nederland ernstige natuurschade in Estland veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat er oerbos met honderden jaren oude dennenbomen en bedreigde schimmelsoorten worden gekapt;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk het beleid structureel te wijzigen zodat grootschalige import van houtige biomassa verboden wordt,

en gaat over tot de orde van de dag

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, SGP, DENK, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, GL

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over behouden salderingsregeling zelfopgewekte stroom met zonnepanelen

Lees verder

Motie Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer