Motie Teunissen over behouden salde­rings­re­geling zelf­op­ge­wekte stroom met zonne­pa­nelen


7 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog te veel gebouwen zijn zonder zonnepanelen;

constaterende dat de salderingsregeling voor zelfopgewekte stroom met zonnepanelen veel mensen enthousiasmeert om zonnepanelen op hun dak te installeren;

verzoekt de regering, de salderingsregeling voor zelfopgewekte stroom met zonnepanelen niet af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen