Motie Teunissen over behouden salde­rings­re­geling zelf­op­ge­wekte stroom met zonne­pa­nelen


7 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog te veel gebouwen zijn zonder zonnepanelen;

constaterende dat de salderingsregeling voor zelfopgewekte stroom met zonnepanelen veel mensen enthousiasmeert om zonnepanelen op hun dak te installeren;

verzoekt de regering, de salderingsregeling voor zelfopgewekte stroom met zonnepanelen niet af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen: respecteer het Urgenda-vonnis en kom z.s.m. met extra maatregelen!

Lees verder

Motie Teunissen over zo snel mogelijk het beleid structureel te wijzigen zodat grootschalige import van houtige biomassa verboden wordt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer