Motie Teunissen over het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het BNI


25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale afspraak om 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking is herbevestigd bij het aangaan van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen,

constaterende dat het ontwikkelingsbudget (ODA-budget) in 2022 op een historisch laag percentage van 0,53% van het BNI blijft steken en klimaatfinanciering uit het ODA-budget wordt betaald,

constaterende dat internationaal is afgesproken dat klimaatfinanciering nieuw en additioneel moet zijn,

verzoekt de regering dit jaar een investeringsplan te maken om het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het BNI, additioneel aan de Nederlandse fair share aan publieke klimaatfinanciering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BIJ1, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga