Motie Teunissen over in het Belas­tingplan 2024 een wette­lijke basis creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaat­fonds


4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ een onmisbaar onderdeel is van rechtvaardig klimaatbeleid,

overwegende dat de bestedingen van het Klimaatfonds voor rekening komen van huidige en toekomstige generaties,

verzoekt de regering in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis te creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds,

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over een deadline vaststellen voor een besluit tot indeplaatsstelling wanneer de provinciale plannen onvoldoende zijn om de wettelijke doelen te halen

Lees verder

Amendement Teunissen over toevoeging van het verminderen van het totale energieverbruik aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer