Motie Akerboom over een deadline vast­stellen voor een besluit tot inde­plaats­stelling wanneer de provin­ciale plannen onvol­doende zijn om de wette­lijke doelen te halen


29 juni 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Provinciewet voorschrijft dat wanneer een wettelijke verplichting door een provincie niet wordt nagekomen, zoals de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming, het Rijk in de plaats kan treden van die provincie;

verzoekt de regering een deadline te stellen waarop het Rijk een besluit tot indeplaatsstelling van een provincie neemt, wanneer de provinciale plannen en maatregelen onvoldoende zijn om daarmee de wettelijk vastgelegde doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, SP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over bij de landbouwbrief duidelijk maken hoe de doelen op het gebied van dierenwelzijn worden behaald

Lees verder

Motie Teunissen over in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer