Amen­dement Teunissen over toevoeging van het vermin­deren van het totale ener­gie­ver­bruik aan de beste­dings­doelen van het Klimaat­fonds


4 juli 2023

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. het verminderen van het totale energieverbruik.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verminderen van het totale energieverbruik wordt toegevoegd aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds. In de instellingswet wordt nu gestuurd op het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Maar een hogere energie-efficiëntie betekent slechts dat er minder energie wordt verbruikt voor hetzelfde resultaat. Bovendien kan het verminderen van het totale energieverbruik ook op een andere manier worden bereikt dan met technieken in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Er kan bijvoorbeeld worden afgezien van bepaalde activiteiten of productieprocessen.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds

Lees verder

Amendement Teunissen over het opnemen van biodiversiteit, volksgezondheid, de circulaire economie en een sociale en rechtvaardige klimaattransitie als toetsingscriteria

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer