Motie Van Esch c.s. over een formele rol voor de gedragsunit van het RIVM


1 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gedragsunit van het RIVM geen onderdeel is van de formele crisisstructuur, nooit is uitgenodigd in het Catshuis en kennelijk geen adviezen geeft maar reflecties;

verzoekt de regering de RIVM-gedragsunit:

– een adviseringsrol te geven en de adviezen te betrekken bij de besluitvorming over de coronamaatregelen;
– onder te brengen in de formele crisisstructuur;
– uit te nodigen voor gesprekken in het Catshuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Gündogan
Simons
Kuiken
Den Haan


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over in de komende 4 jaar substantiële stappen zetten om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over niet-essentiële winkels achter de douane om 17:00 uur sluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer