Motie Teunissen over het uitfa­seren van de import van kalfjes


8 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kalversector draait op als ‘overtollig’ aangemerkte kalfjes uit de melkveehouderij die worden vetgemest voor kalfsvlees,

constaterende dat de consumptie van kalfsvlees steeds verder afneemt, waardoor de sector op zoek gaat naar nieuwe, verder gelegen afzetmarkten,

constaterende dat desondanks nog altijd een zeer groot aantal kalfjes wordt geïmporteerd; ongeveer de helft van het totale aantal kalfjes in de Nederlandse kalverhouderij,

constaterende dat transporten met jonge kalfjes gepaard gaan met ernstig dierenleed,

constaterende dat de import van kalfjes voor de vleeskalversector bovendien niet past binnen de kringlooplandbouw,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om de import van kalfjes uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over het effect van de Europese handelspolitiek op migratiestromen in kaart brengen

Lees verder

Motie Teunissen over handelsmissies toetsen op de gevolgen voor dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer