Motie Teunissen over het effect van de Europese handels­po­litiek op migra­tie­stromen in kaart brengen


3 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het adresseren van de grondoorzaken van migratie onderdeel is van de inzet van het kabinet voor het Europese asielbeleid;

overwegende dat de Europese handelspolitiek klimaatverandering aanjaagt en lokale economieën schade toebrengt;

verzoekt de regering in het kader van de herziening van het Europese asielbeleid bij de JBZ-Raad te verzoeken het effect van de Europese handelspolitiek op migratiestromen in kaart te brengen en de Europese Commissie te vragen voorstellen te formuleren om dit tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, JA21, Van Haga