Motie Teunissen over handels­missies toetsen op de gevolgen voor dieren­welzijn


8 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kalversector kampt met ernstige dierenwelzijnsproblemen die rechtstreeks voortkomen uit de wijze waarop de dieren worden gehouden,

constaterende dat de kalfsvleesdeal met China de afzetmarkt voor kalfsvlees vergroot,

overwegende dat deze deal een systeem in stand houdt dat indruist tegen de wettelijk erkende waarde van het dier,

verzoekt de regering handelsmissies voortaan vooraf te toetsen op de gevolgen voor dierenwelzijn en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over het uitfaseren van de import van kalfjes

Lees verder

Motie Van Raan over het proces van heling centraal stellen bij het herstellen van de schade voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer