Motie over de Kamer effectief grip laten krijgen op voor­stellen die snel door­ge­voerd worden in Brussel


10 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer te laat en niet goed geïnformeerd is over

deze conceptverordeningen en het onderhandelingsproces;

keurt de informatievoorziening in dit dossier af;

en verzoekt het presidium en de commissie Europese Zaken op korte

termijn voorstellen te doen waardoor de Kamer effectief grip krijgt op

voorstellen die snel doorgevoerd worden in Brussel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt
Stoffer
Maeijer
Hijink
Van Haga
Azarkan
Van Esch
Van der Plas


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Volt, CDA, D66, PvdA, CU, VVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over het steunen van het voorstel voor een implementatietermijn van twaalf maanden

Lees verder

Motie Teunissen over een energiebesparingsplan voor alle overheidsgebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer