Motie Teunissen/Kuzu over steun uitspreken voor het onaf­han­kelijk onderzoek van het Inter­na­ti­onaal Strafhof naar oorlogs­mis­daden in de Pales­tijnse gebieden


20 mei 2021

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft aangekondigd onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te gaan doen naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de Israëlische autoriteiten en Hamas,

constaterende dat onder andere de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Hongarije de legitimiteit van het onderzoek in twijfel trekken,

overwegende dat de versterking van de internationale rechtsorde een van de pilaren van het Nederlands buitenlandbeleid is,

overwegende dat Nederland als gastland van het Internationaal Strafhof een bijzondere positie heeft,

verzoekt de regering namens Nederland steun uit te spreken voor het onafhankelijk onderzoek van het Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Kuzu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen