Motie Teunissen over het beëin­digen van het verhuis­circus naar Straatsburg


19 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Parlement (EP) sinds maart 2020 geen plenaire vergaderingen met volledige fysieke bezetting heeft gehouden in Straatsburg;

overwegende dat door de staking van het verhuiscircus naar Straatsburg meer dan 20.000 ton aan CO2-uitstoot is voorkomen en meer dan 114 miljoen euro belastinggeld is bespaard;

constaterende dat het verhuiscircus in juni wordt hervat;

verzoekt de regering, om op de komende Europese top actief te pleiten voor een definitief einde van het maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

PVV, VVD