Motie Teunissen/Van der Plas over geen handels­ver­dragen waarin de landbouw is opgenomen


18 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie werkt aan een handelspolitieke strategie voor de komende jaren,

constaterende dat handelsakkoorden waar de landbouw in is opgenomen leiden tot forse extra import van goedkope landbouwproducten uit landen elders,

overwegende dat die landen vaak onder lagere productiestandaarden produceren en dat dit leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren,

overwegende, dat handelsakkoorden waar de landbouw is opgenomen vaak ontbossing aanjagen,

verzoekt de regering niet in te stemmen met handelsverdragen waarin de landbouw is opgenomen met landen waar de productiestandaarden in de landbouw lager liggen dan die in Europa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van der Plas


Status

Aangehouden

Voor

Tegen