Motie Van Raan over het proces van heling centraal stellen bij het herstellen van de schade voor de slacht­offers van de toesla­gen­af­faire


9 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in de toeslagen affaire groot leed is ontstaan,

Constaterende dat het proces van heling van dat leed individueel is, en soms nog jarenlang kan duren,

Constaterende dat dit proces inmiddels ook een intergenerationeel karakter heeft,

Constaterende dat het voor helingsproces goed is om de gedupeerde ouders de zekerheid te geven dat de overheid naast hen staat en hen niet loslaat (vergelijkbaar, maar niet hetzelfde, als bij de manier waarop voor onze veteranen wordt gezorgd),

Constaterende dat een crisisorganisatie die gericht is op zo snel mogelijk schadevergoeding realiseren minder geschikt is om een individueel en –waar nodig- intergenerationeel traject te begeleiden.

Verzoekt de Regering het proces van heling centraal te stellen bij het herstellen van de schade voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire en te onderzoeken welk ander type benadering het beste kan bijdragen aan het proces van heling,

Van Raan

Simons


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, JA21, Van Haga