Motie Teunissen: respecteer het Urgenda-vonnis en kom z.s.m. met extra maat­re­gelen!


7 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Urgenda-doel – dat vanaf eind 2020 jaarlijks met zekerheid gehaald moest worden, zoals bekrachtigd door de Hoge Raad – verder uit zicht dreigt te raken door de stijgende uitstoot in het jaar 2021;

constaterende de aangenomen motie Ouwehand (35788-28) waarin de Kamer uitspreekt dat het respecteren van de rechtsstaat een niet-onderhandelbare voorwaarde vormt voor de formatie van een kabinet,

verzoekt de regering, zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te treffen om het Urgenda-doel dit jaar en structureel in de daaropvolgende jaren met zekerheid te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Beckerman over de camerabeelden uit slachthuizen eigendom te maken van de overheid

Lees verder

Motie Teunissen over behouden salderingsregeling zelfopgewekte stroom met zonnepanelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer