Motie Dik-Faber/Teunissen over afval­scheiding op tenminste alle IC-stations


21 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een green deal is met het Rijk, ProRail en NS met als doel om 75% van het afval op de stations gescheiden in te zamelen en 25% van de hoeveelheid afval van reizigers te verminderen in 2020;

overwegende dat op dit moment een groot deel van het afval niet gescheiden wordt opgehaald en dat apart gescheiden papier en restafval vaak zelfs in één bak belanden waardoor het niet meer te recyclen is;

overwegende dat er nog te weinig vorderingen zijn om de doelen uit de green deal te halen;

spreekt uit dat de doelen uit de green deal in 2020 gehaald moeten worden;

verzoekt de regering ProRail en NS aan te spreken op de afspraken uit de green deal, met als inzet te bevorderen dat het aantal stations waar afvalscheiding plaatsvindt de komende jaren wordt verhoogd naar ten minste alle IC-stations, en te zorgen dat op deze stations meerdere soorten afval worden gescheiden, waaronder in elk geval plastics,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Teunissen


Status

Verworpen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Beckerman/Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

Lees verder

Motie Teunissen over het percentage verplichte bijmenging van biobrandstoffen niet verhogen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer