Motie Beckerman/Akerboom over de ISDE-regeling open­stellen voor ener­gie­be­spa­rende maat­re­gelen


15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor huishoudens het tarief voor gas verdubbelt;

van mening dat huishoudens met lage inkomens en middeninkomens vaak weinig kunnen doen om hun gasverbruik omlaag te krijgen;

van mening dat deze heffing het draagvlak voor de energietransitie kan ondermijnen;

verzoekt de regering de opbrengsten van de ODE deels naar de ISDE-regeling te laten vloeien en deze regeling ook open te stellen voor energiebesparende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, GL

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over gebruik regelingen voor lagetemperatuursystemen en isolatie

Lees verder

Motie Dik-Faber/Teunissen over afvalscheiding op tenminste alle IC-stations

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer