Motie Teunissen over het percentage verplichte bijmenging van biobrand­stoffen niet verhogen


21 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het gebruik van biobrandstoffen wil stimuleren en daarom overweegt het percentage verplichte bijmenging van biobrandstoffen te verhogen;

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat er een tekort aan duurzame biomassa is om aan deze verplichting te voldoen;

overwegende het risico dat het aandeel niet-duurzame biobrandstof in de tank toeneemt;

verzoekt de regering om het percentage verplichte bijmenging van biobrandstoffen niet te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Dik-Faber/Teunissen over afvalscheiding op tenminste alle IC-stations

Lees verder

Motie Teunissen: gebruik nascheidingsinstallaties voor hoogwaardige recycling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer