Motie Teunissen over het maat­schap­pelijk middenveld betrekken bij kennis­deling over kritieke grond­stoffen


3 augustus 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een samenwerkingsverband voor kennisdeling over grondstoffen en toeleveringsketens opricht (een ‘observatorium’) met bedrijven, kennisinstellingen en overheden,

overwegende dat NGO’s cruciale kennis en expertise hebben over de lokale effecten van grondstofwinning op mensenrechten en milieu,

verzoekt de regering het maatschappelijk middenveld deel te laten uitmaken van het observatorium voor grondstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over zich tijdens de bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit in juli uitspreken tegen diepzeemijnbouw

Lees verder

Motie Vestering over jachtverbod instellen zolang het vogelgriepvirus rondgaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer