Motie Teunissen c.s. over ‘indi­recte kosten­com­pen­satie ETS’ defi­nitief afschaffen


8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de fossiele subsidie ‘indirecte kostencompensatie ETS’ de prijsprikkel van CO2-beprijzing ondermijnt;

constaterende dat de zeer vervuilende chemische industrie, de metaalindustrie en de papier- en kartonindustrie sinds 2017 via deze regeling bijna een half miljard hebben gekregen uit belastinggeld;

constaterende dat het kabinet al heeft aangegeven dat er de komende jaren geen middelen beschikbaar zijn voor deze fossiele subsidie;

verzoekt de regering om de ‘indirecte kostencompensatie ETS’ definitief af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan

Kröger

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, CU, SP, SGP, DENK, Gündoğan, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga