Motie Teunissen c.s. over door­re­kening van een vlaktaks


8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat grote vervuilers minder voor hun energie betalen dan huishoudens en kleine ondernemers door het degressieve tarief in de energiebelasting;

overwegende dat het degressieve tarief de besparingsprikkel voor grote vervuilers uit de energiebelasting haalt;

constaterende dat in het coalitieakkoord staat dat de energiebelasting minder degressief wordt;

overwegende dat van een minder degressief tarief nog steeds een te zwakke besparings- en verduurzamingsprikkel uitgaat;

verzoekt de regering om, in het IBO Klimaat met een doorrekening van een vlaktaks te komen, met energiebesparing en verduurzaming als voorwaarden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan

Kröger

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP