Motie Teunissen c.s. over door­re­kening van een vlaktaks


8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat grote vervuilers minder voor hun energie betalen dan huishoudens en kleine ondernemers door het degressieve tarief in de energiebelasting;

overwegende dat het degressieve tarief de besparingsprikkel voor grote vervuilers uit de energiebelasting haalt;

constaterende dat in het coalitieakkoord staat dat de energiebelasting minder degressief wordt;

overwegende dat van een minder degressief tarief nog steeds een te zwakke besparings- en verduurzamingsprikkel uitgaat;

verzoekt de regering om, in het IBO Klimaat met een doorrekening van een vlaktaks te komen, met energiebesparing en verduurzaming als voorwaarden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan

Kröger

Thijssen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen