Motie Teunissen c.s. over het zich helder uitspreken tegen splitsing van het EU-Merco­sur­verdrag


8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de verwachting heeft uitgesproken dat het EU-Mercosur-verdrag het nationale ratificatieproces gaat doorlopen;

constaterende dat vijftien EU-lidstaten, waaronder Nederland, de Europese Commissie hebben verzocht vaart te maken met de implementatie van EU-Mercosur;

overwegende dat de Europese Commissie naar verluidt onderhandelt met de Mercosur-landen over het splitsen van het verdrag in een handelsdeel en een politiek deel, waardoor nationale parlementen het verdrag niet langer hoeven goed te keuren en inwerkingtreding bespoedigd wordt;

overwegende dat het Mercosur-verdrag ook effect heeft op de Nederlandse economie en specifiek op het toekomstperspectief van Nederlandse boeren;

verzoekt het kabinet zich helder uit te spreken tegen splitsing van het EU-Mercosur-verdrag, voor deze positie actief brede steun te zoeken bij andere lidstaten en hierover binnen een maand een terugkoppeling aan de Kamer te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van der Graaf

Van Weerdenburg

Jasper van Dijk

Van der Plas


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, JA21, BBB, Van Haga, FVD, PVV, PvdA, PvdD, CU, SP, SGP, GL, DENK

Tegen

CDA, D66, VVD