Motie Van Esch/Hijink over een voorstel uitwerken voor het wettelijk vast­leggen van product­ver­be­tering


8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een wettelijke stok achter de deur voor productverbetering nog steeds ontbreekt,

constaterende dat het wettelijk vastleggen van maximale gehaltes voor zout, suiker of verzadigd vet wel verder wordt uitgewerkt, maar het nog onzeker is of dit daadwerkelijk zal worden uitgevoerd,

verzoekt de regering om een voorstel uit te werken voor wettelijke maatregelen voor productverbetering dat bij onvoldoende voortgang in het tweede kwartaal van 2023, snel aan de Kamer kan worden gestuurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Hijink


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Den Haan over een algeheel reclameverbod voor alcohol

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over het zich helder uitspreken tegen splitsing van het EU-Mercosurverdrag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer