Motie Vestering c.s. over alle mogelijke pfas-maat­re­gelen al in 2027 onder­zoeken en imple­men­teren


9 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een EU-voorstel ligt om PFAS in oppervlaktewater en grondwater strenger te normeren,

constaterende dat de regering pas in 2033 de nodige maatregelen wil nemen om te voldoen aan de voorgestelde PFAS-normen,

verzoekt de regering om niet te wachten tot 2033, maar al in 2027 alle mogelijke maatregelen te onderzoeken en te implementeren om te voldoen aan de voorgestelde PFAS-normering,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering

Van Esch

Bouchallikht

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over het zich helder uitspreken tegen splitsing van het EU-Mercosurverdrag

Lees verder

Motie Vestering over een plan van aanpak voor het verminderen van de pluimveedichtheid en het aantal pluimveebedrijven in risicogebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer