Motie over het budget van de digitale bibli­o­theek in lijn brengen met groeiend online gebruik


22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis heeft geleid tot een enorme stijging van het gebruik van de digitale openbare bibliotheek, met 44% ten opzichte van 2019;

constaterende dat deze stijging onvoorziene financiële gevolgen met zich meebrengt voor bibliotheken;

overwegende dat de leesvaardigheid van kinderen daalt;

overwegende dat één op de zes mensen moeite heeft met lezen en schrijven;

verzoekt de regering zich in te spannen om het budget van de digitale bibliotheek te laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal onlinegebruikers en het onderwerp een plek te geven in het herstelplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Kwint

Ploumen

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

JA21, PVV, VVD