Motie Van Esch over schetsen hoe in de scenario's voor ruim­te­lijke ordening wordt voldaan aan Europese verplich­tingen


21 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een nieuwe Nota Ruimte wordt opgesteld en er verschillende scenario’s voor de ruimtelijke ordening van Nederland in kaart worden gebracht,

constaterende dat het PBL in zijn ruimtelijke verkenning 2023 al vier scenario’s schetste voor 2050 en daarbij waarschuwde dat de kans groot is dat – door de keuzes in ruimtelijke ordening – niet wordt voldaan aan Europese verplichtingen,

verzoekt de regering duidelijk te maken in de scenario’s en voorkeursvariant die nu worden opgesteld hoe daarbij voldaan wordt aan de Europese verplichtingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

van Esch


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, SP, PvdA, PvdD, CU, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Omtzigt, FVD

Tegen

CDA, PVV, D66, VVD, SGP, Gündoğan, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over het inzichtelijk maken van de biodiversiteitseffecten van het nieuwe klimaatpakket

Lees verder

Motie Van Esch over een einde maken aan de verdere verdozing van Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer